Integritetspolicy

När du använder appen så behandlas dina personuppgifter av tre olika personuppgiftsansvariga som är ansvariga för varsin del av processen.

Restaurangen som du blir “stammis på” (prenumererar på sms och e-postutskick) är personuppgiftsansvarig för behandlingen som krävs för att kunna hantera ditt medlemskap/prenumeration. Vill du läsa mer om hur restaurangen behandlar dina personuppgifter kan du göra det på deras webbsida.

Appen tillhandahålls via Guestro (DHospitality AB) som i denna behandling är personuppgiftsbiträde. Det innebär att Guestro (DHospitality AB) vad gäller tjänsten endast behandlar dina uppgifter på instruktioner av restaurangen som du blir stammis hos, vilka i sin tur behandlar dina personuppgifter på grundval av medlemskapet/prenumerationen.

Guestro (DHospitality AB) kommer, baserat på de uppgifter som du anger när du skapar en profil i appen, att föra statistik över användningen av appen. Det innebär att Guestro (DHospitality AB) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i statistikändamål, som sker baserat på berättigat intresse.

Guestro (DHospitality AB) behandlar följande personuppgifter: Namn, Emailadress, telefonnummer samt födelsedatum. Dina uppgifter delas med våra underbiträden för att kunna leverera vår app och e-handelsplats, men behandlas inte vidare av dem för något annat ändamål. Dina uppgifter överförs inte till tredjeland.

Guestro (DHospitality AB) kommer att behålla dina uppgifter så länge som du har en profil kvar i appen. När du inte längre har en profil kommer dina personuppgifter att raderas. Du kan be restaurangen du blivit stammis hos att radera dina personuppgifter och ditt konto.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Guestro (DHospitality AB) :s verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du höra av dig så kan vi både rätta den och begränsa användningen av uppgiften tills den är rättad. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter samt begära att de raderas från Guestro (DHospitality AB) :s verksamhet. Vi kommer då att radera uppgifterna från alla behandlingar som baseras på samtycke eller berättigat intresse.

Har du någon fråga om hur Guestro (DHospitality AB) behandlar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig.